"Haitjema's objecten zijn zwaar van verbeeldingskracht" Onder de titel daily OBJECTS OF IMAGINATION presenteert Ellert Haitjema in de Beurs van Berlage een veertiental beelden en installaties, die stuk voor stuk een heftig avontuur suggereren in de fantasie. persbericht 04-07-2005 Guus Bakker

 

 ZINNENPRIKKELENDE BEELDEN
"...Zijn werk spreekt mensen aan. Geen wonder want het werk communiceert, lokt reacties uit en roept emoties op...Het idee achter het beeld is voor Haitjema uitermate belangrijk, maar vormgeving, uitvoerig, techniek en materiaal niet minder... De kunstenaar geeft op heel zintuiglijke manier uitdrukking aan zijn ideeën, gedachten en fantasieën. Toch is hij geen fantast, eerder een scherpe kijker, zoals Edwin Jacobs het in zijn voorwoord in Haitjema's catalogus MIRRORING THE TONGUE omschrijft: "De ontgrendeling van het publieke waarnemen van de dingen gebeurt niet door een dagdromer of fantast maar door iemand die vorm en kleur herordent vanuit scherp kijken in plaats van vaag beschouwen"... Het herkenbare en het opgeroepen beeld worden van even groot belang. SPONGING HOUSE dat het vrouwenlichaam niet verhult, maar juist in gedachten roept, stil en sensueel. Dat dit juist bewerkstelligd wordt door alledaagse huishoudspons is veelzeggend...Ellert Haitjema beseft dat beelden iets van 'ons allemaal' lijken te zijn geworden en dat het nodig is ons af te vragen wat ze voor ieder persoonlijk betekenen. Hij verwoord het als volgt: 'in een tijd waarin behalve de woorden, ook de beelden van een geheel andere orde zijn dan de (individuele) ervaring van de 'dingen' komt het er des te meer op aan om bij het begin te beginnen en zelf de wereld uit te vinden.

Mattie van der Veen Friesch Dagblad 20-11-2002 n.a.v de tentoonstelling POINT PLEASANT

 

EEN DUIDELIJK ZICHTBARE NAVEL DIE VRAGEN OPROEPT
...Het aanspreken van verschillende betekenislagen is typerend voor Ellert Haitjema. Hij laat je achter het public face ( lees eerste verschijningsvorm) van de dingen kijken. Daarbij is een essentiële rol weggelegd voor het materiaal. De materiaalkeuze is samen met de vormtaal verantwoordelijk voor wat de kunstenaar zelf omschrijft als het "opschorten van de identiteit". Doordat je kijkt naar iets waarvan de identiteit wordt uitgesteld, ontstaat de mogelijkheid nieuwe betekenissen te ontdekken...
...Het spel dat Haitjema speelt is in veel gevallen veel subtieler en complexer dan dat van Oldenburg. Waar Oldenburg's beelden vrij helder zijn wat betreft de thematiek, geven de werken van Haitjema moeilijker hun geheimen prijs. Je moet er echt goed voor kijken, en eigenlijk het liefst met je handen...iets sensueels en kwetsbaar tegelijkertijd, dat is Haitjema ten voeten uit. Sandra Spijkerman Trouw 04-07-2000 nav de tent. PUBLIC FACE